Hizmetlerimiz:

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
İşletmenizin tehlike sınıfına göre A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz.

İşyeri Hekimi Hizmeti
Olası meslek hastalığı vakaları ve personel sağlık standartlarının sağlanmasında çözüm ortağı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek eğitim

Risk Analizi ve Değerlendirmesi
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi

Acil Eylem Planı
Olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır

Mühendislik Hizmetleri
Gürültü ölçümü ve haritası, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü vb. ölçüm